Kingston Presbyterian Church, Kingston, New Jersey
4565 Route 27
P.O. Box 148
Kingston, NJ 08528
609-921-8895

Sunday Worship Service – 11:00 A.M. _ Pastor Sharyl Dixon

 September Scripture & Worship at 11:00 AM 

September 2:    James 1:17- 27     Communion                                           Pastor Sharyl

September 9:    James 2:1-17  Kick Off Sunday Breakfast at 9:30, Back to 11:00 AM Worship                          Pastor Sharyl

September 16:  James 3:1-12                                                                      Pastor Sharyl

September 23:  James 3:13-4:3, 7-8a                                                         Pastor Sharyl

September 30:  James 5:1-17                                                                      Pastor Sharyl